Kiến thức

Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến - toankhoa1008
Mr.Khoa - 0909 017 015
Khuyến mãi
Khuyến mãi
Đối tác
Kiến thức thiết kế
Tạo chức năng multiDelete giống Yahoo Mail hoặc Goole Mail
4/23/2012 3:48:42 PM
Trong bài viết này, WEBXAULA sẽ giới thiệu tới các bạn cách tạo chức năng xoá cùng lúc nhiều dòng dữ liệu giống Yahoo Mail hoặc Google Mail
Tạo chức năng multiDelete giống Yahoo Mail hoặc Goole Mail

Ở đây mình thực hiện trên Gridview. Bạn viết code html trong file aspx như sau:

 

<div style="padding:5px; text-align:right;">
            <asp:Button ID="cmdXoa" runat="server" Text="Xoá" Height="30px" Width="100px" OnClientClick="javascript:return confirm(Bạn có chắc chắn muốn xoá tin này không?);"
                onclick="cmdXoa_Click" />
        </div>
 
<asp:GridView ID="DS_Tin" runat="server" AutoGenerateColumns="False"
            BackColor="White" BorderColor="#336666" BorderStyle="Double" BorderWidth="3px"
            CellPadding="4" GridLines="Horizontal" Width="100%">
            <Columns>
                <asp:TemplateField HeaderText="Tiêu đề">
                    <ItemTemplate>
                        <a href=<%# "../admin/?edittin=" + Eval("tinID") %>><%# Eval("tieude") %></a>
                    </ItemTemplate>
                </asp:TemplateField>
                <asp:TemplateField HeaderText="Hình">
                    <ItemTemplate>
                        <img src=<%# "../hinh/tin/" + Eval("hinh") %> width="80px" />
                    </ItemTemplate>
                </asp:TemplateField>
                <asp:TemplateField HeaderText="Xoá">
                    <ItemTemplate>
                        <asp:CheckBox ID="chkXoa" runat="server" />
                        <asp:Label ID="lblMa" runat="server" Text=<%# Eval("tinID") %> Visible="false"></asp:Label>
                    </ItemTemplate>
                </asp:TemplateField>
            </Columns>
            <FooterStyle BackColor="White" ForeColor="#333333" />
            <PagerStyle BackColor="#336666" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" />
            <SelectedRowStyle BackColor="#339966" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
            <HeaderStyle BackColor="#336666" Font-Bold="True" ForeColor="White" />

        </asp:GridView>

 

Trong cột "Xoá" ở trên, có 2 control Checkbox "chkXoa" dùng để check chọn vào dòng dữ liệu bạn muốn xoá và Label "lblMa" dùng để lấy mã của dòng dữ liệu xoá.

 

Ở Button "cmdXoa" tôi thêm một sự kiện OnClientClick và chèn vào một câu lệnh javascript trả về một confirm để xác nhận lại từ người dùng có thực sự muốn xoá dữ liệu hay không.

 

Trong sự kiện click của button bạn code như sau:

 

protected void cmdXoa_Click(object sender, EventArgs e)
    {
 
        for (int i = 0; i <= DS_Tin.Rows.Count - 1; i++)
        {
            CheckBox pXoa = (CheckBox)DS_Tin.Rows[i].FindControl("chkXoa");
            Label pMa = (Label)DS_Tin.Rows[i].FindControl("lblMa");
 
            if (pXoa.Checked == true)
            {
                //Xoá
                ketnoiDataContext pKetNoi = new ketnoiDataContext();
                Tin pTinXoa = pKetNoi.Tins.Single(p => p.tinID == Int32.Parse(pMa.Text));
 
                pKetNoi.Tins.DeleteOnSubmit(pTinXoa);
                pKetNoi.SubmitChanges();
            }
        }
        hienDuLieu();
    }

 

Ở đây tôi dùng Linq để truy vấn dữ liệu. Bạn có thể tuỳ biến lại theo cách xử lý dữ liệu của riêng bạn. Chúc các bạn thành công.

Cám ơn các bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn cảm thấy bài viết này hay và có ích thì hãy ấn +1 hoặc like để khích lệ tác giả bài viết nhé, và nếu được thì share cho bạn bè cùng đọc. Thanks ^o^

Bài viết liên quan


8/19/2012 12:33:08 PM
Bạn thiết kế một trang site tin tức đòi hỏi công việc cập nhật tin tức tự động một cách thường xuyên? Nhưng bạn không có đủ nhân lực và thời [....]
8/19/2012 10:27:00 AM
Với số lượng dữ liệu quá nhiều không thể hiện lên hết trong 1 trang thì việc phân trang là một công việc chắc chắn phải làm. Có rất nhiều cá [....]
6/7/2012 11:19:49 AM
Bạn sử dụng một iframe trong website để hiển thị nội dung (nội dung một website khác hoặc nội dung từ các file tài liệu, ....) nhưng bạn gặp [....]
5/21/2012 8:12:43 AM
Khi publish một website chạy trên internet thì sẽ phát sinh nhiều lỗi ngoài mong muốn. Một lỗi thường xuyên gặp nhất là lỗi 404 (Page not fo [....]
5/19/2012 12:29:57 PM
Khi các bạn thực hiện rewrite URL cho website, công việc cần thiết là làm thế nào để chuyển đổi được từ tiếng Việt có dấu sang không dấu. Ở [....]
4/30/2012 9:41:42 PM
Bạn thiết kế một website cho khách hàng, giao quyền admin cho khách hàng có thể cập nhật dữ liệu. Nhưng khi khách hàng upload hình ảnh sản p [....]
4/28/2012 9:29:43 AM
Gọi một hàm từ server side bằng javascript là một câu hỏi được rất nhiều bạn hỏi WEBXAULA với nhiều lý do muốn truy xuất dữ liệu, gọi sessio [....]
4/25/2012 1:20:42 PM
Lần trước WEBXAULA đã giới thiệu với các bạn cách chọn xoá nhiều dòng dữ liệu trên gridview. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu với các b [....]
4/23/2012 3:15:48 PM
Trong bài viết trước, WEBXAULA đã giới thiệu với các bạn cách làm đồng hồ đếm ngược trong asp.net. Có nhiều bạn phản hồi hỏi mình cách làm c [....]
4/22/2012 2:35:07 PM
Khi thiết kế một website, công việc phân dữ liệu thành nhiều trang hiển thị là bắt buộc khi dữ liệu lớn. Trong các control của Visual Studio [....]
1 2
Doanh Nghiệp Tư Nhân TM DV TAHI TAKA
Văn phòng: G7, ấp Mỹ Hoà 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TPHCM
Điện thoại: (84-8) 6250 1751 - 0909.017.015
Email: contact@webxaula.com - ktwebpro@gmail.com
Website: www.webxaula.com