Kiến thức

Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến - toankhoa1008
Mr.Khoa - 0909 017 015
Khuyến mãi
Khuyến mãi
Đối tác
Kiến thức thiết kế
Sử dụng lồng các control
4/20/2012 11:17:54 AM
Khi xây dựng một website, nhiều khi bạn phải thực hiện lồng các control để hiển thị dữ liệu, vd như hiển thị các bài viết theo đúng danh mục của nó. Ở đây, WEBXAULA sẽ minh hoạ cách lồng một Datalist trong một Gridview.
Sử dụng lồng các control

 Đầu tiên, bạn chuẩn bị cơ sở dữ liệu mẫu như sau:

 

Database - Sử dụng lồng các control

 

Code html trong trang aspx viết như sau:

 

 

<asp:GridView ID="DS_DanhMuc" runat="server" AutoGenerateColumns="False"
            ShowHeader="false" onrowdatabound="DS_DanhMuc_RowDataBound">
            <Columns>
                <asp:TemplateField>
                <ItemTemplate>
                    <%# Eval("danhmucName") %>
                    <asp:Literal ID="lblMa" Text=<%# Eval("danhmucID") %> Visible="false" runat="server"></asp:Literal>
                   
<asp:DataList ID="DS_SanPham" runat="server" RepeatColumns="3">
                    <ItemTemplate>
                        <img width="100px" src=<%# "hinh/sanpham/" + Eval("hinh") %> />
                        <br />
                        <%# Eval("sanphamName") %>
                    </ItemTemplate>
                    </asp:DataList>
 
                </ItemTemplate>
                </asp:TemplateField>
            </Columns>
        </asp:GridView>
 
Code C#: 
  1. Bạn viết hàm để lấy dữ liệu hiển thị cho phần danh mục, ở đây tôi dùng Linq để tiến hành truy vấn dữ liệu.

 

private void HienDuLieu()
    {
        try
        {
            ketnoiDataContext pKetNoi = new ketnoiDataContext();
            var pDanhMuc = from p in pKetNoi.DanhMucs
                           orderby p.DanhMucID descending
                           select p;
 
            DS_DanhMuc.DataSource = pDanhMuc;
            DS_DanhMuc.DataBind();
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Response.Write(ex.Message.ToString());
        }
    }

 

  1. Gridview bao bên ngoài ta sẽ tạo sự kiện RowDataBound để xử lý từng dòng dữ liệu được bind vào gridview.

 

protected void DS_DanhMuc_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
    {
        if (e.Row.RowIndex < 0) return;
 
        DataList DS_SanPham = (DataList)e.Row.FindControl("DS_SanPham");
        Literal lblMa = (Literal)e.Row.FindControl("lblMa");
 
        ketnoiDataContext pKetNoi = new ketnoiDataContext();
        var pSanPham = from p in pKetNoi.SanPhams
                       where p.DanhMucID == Int32.Parse(lblMa.Text)
                       select p;
 
        DS_SanPham.DataSource = pSanPham;
        DS_SanPham.DataBind();
    }
 Bạn chú ý trong Gridview tôi có để một literal để lấy mã của danh mục tương ứng và từ đó hiển thị sản phẩm lên Datalist theo đúng danh mục đó. Do không cần hiển thị nên literal này ta set visible = false.
 
Về giao diện thì bạn có thể tuỳ chỉnh sao cho đẹp mắt là được. Chúc các bạn thành công.

 

 

Cám ơn các bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn cảm thấy bài viết này hay và có ích thì hãy ấn +1 hoặc like để khích lệ tác giả bài viết nhé, và nếu được thì share cho bạn bè cùng đọc. Thanks ^o^

Bài viết liên quan


8/19/2012 12:33:08 PM
Bạn thiết kế một trang site tin tức đòi hỏi công việc cập nhật tin tức tự động một cách thường xuyên? Nhưng bạn không có đủ nhân lực và thời [....]
8/19/2012 10:27:00 AM
Với số lượng dữ liệu quá nhiều không thể hiện lên hết trong 1 trang thì việc phân trang là một công việc chắc chắn phải làm. Có rất nhiều cá [....]
6/7/2012 11:19:49 AM
Bạn sử dụng một iframe trong website để hiển thị nội dung (nội dung một website khác hoặc nội dung từ các file tài liệu, ....) nhưng bạn gặp [....]
5/21/2012 8:12:43 AM
Khi publish một website chạy trên internet thì sẽ phát sinh nhiều lỗi ngoài mong muốn. Một lỗi thường xuyên gặp nhất là lỗi 404 (Page not fo [....]
5/19/2012 12:29:57 PM
Khi các bạn thực hiện rewrite URL cho website, công việc cần thiết là làm thế nào để chuyển đổi được từ tiếng Việt có dấu sang không dấu. Ở [....]
4/30/2012 9:41:42 PM
Bạn thiết kế một website cho khách hàng, giao quyền admin cho khách hàng có thể cập nhật dữ liệu. Nhưng khi khách hàng upload hình ảnh sản p [....]
4/28/2012 9:29:43 AM
Gọi một hàm từ server side bằng javascript là một câu hỏi được rất nhiều bạn hỏi WEBXAULA với nhiều lý do muốn truy xuất dữ liệu, gọi sessio [....]
4/25/2012 1:20:42 PM
Lần trước WEBXAULA đã giới thiệu với các bạn cách chọn xoá nhiều dòng dữ liệu trên gridview. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu với các b [....]
4/23/2012 3:48:42 PM
Trong bài viết này, WEBXAULA sẽ giới thiệu tới các bạn cách tạo chức năng xoá cùng lúc nhiều dòng dữ liệu giống Yahoo Mail hoặc Google Mail
4/23/2012 3:15:48 PM
Trong bài viết trước, WEBXAULA đã giới thiệu với các bạn cách làm đồng hồ đếm ngược trong asp.net. Có nhiều bạn phản hồi hỏi mình cách làm c [....]
1 2
Doanh Nghiệp Tư Nhân TM DV TAHI TAKA
Văn phòng: G7, ấp Mỹ Hoà 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TPHCM
Điện thoại: (84-8) 6250 1751 - 0909.017.015
Email: contact@webxaula.com - ktwebpro@gmail.com
Website: www.webxaula.com