Kiến thức

Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến - toankhoa1008
Mr.Khoa - 0909 017 015
Khuyến mãi
Khuyến mãi
Đối tác
Kiến thức thiết kế
Cách export dữ liệu ra file excel trong asp.net
4/17/2012 4:29:58 PM
Có khá nhiều cách để export dữ liệu ra file excel. WEBXAULA sẽ đơn cử một phương pháp khá đơn giản (không cần phải chèn thêm thư viện bên ngoài).
Cách export dữ liệu ra file excel trong asp.net

 Ở đây, mình đưa ra một ví dụ là sẽ export một danh sách các sản phẩm trong dữ liệu ra file excel và lưu xuống máy.

 

string pSQL = "SELECT PRODUCTID, PRODUCTPRICE, PRODUCTNAME, PRODUCTSTATUS FROM PRODUCTS ORDER BY PRODUCTNAME";
 
        clsConnect pBang = new clsConnect(pSQL);
 
        string name_ = "tenfile"; //Tên file excel mà bạn lưu về máy
 
        //Tạo mới bảng để chép vào file excel
        Table tb = new Table();
        //Định dạng bảng
        tb.BorderColor = System.Drawing.Color.FromName("red");
        tb.CellPadding = 4;
        tb.GridLines = GridLines.Both;
        tb.CellSpacing = 0;
        tb.Width = Unit.Percentage(100);
        TableCell cell;
        TableRow row;
        int from = 0;
        int to = pBang.Rows.Count;
        int header = 0;
        for (int i = from; i < to - 1; i++)
        {
            DataRow dr = pBang.Rows[i];
            if (header == 0)
            {
                row = new TableRow();
                cell = new TableCell();
                //so thu tu
                cell.Height = 50;
                cell.BackColor = System.Drawing.Color.FromName("red");
                cell.Width = 50;
                cell.Text = "<b>Stt</b>";
                cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Center;
                row.Cells.Add(cell);
                //Tên sản phẩm
                cell = new TableCell();
                cell.Height = 50;
                cell.Width = 140;
                cell.BackColor = System.Drawing.Color.FromName("red");
                cell.Text = "<b>Tên sản phẩm</b>";
                cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Center;
                row.Cells.Add(cell);
                //Giá sản phẩm
                cell = new TableCell();
                cell.Height = 50;
                cell.BackColor = System.Drawing.Color.FromName("red");
                cell.Width = 500;
                cell.Text = "<b>Giá tiền</b>";
                cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Center;
                row.Cells.Add(cell);
                tb.Rows.Add(row);
            }
            header++;
            row = new TableRow();
            cell = new TableCell();
            //stt
            cell.Height = 50;
            cell.Text = header.ToString();
            cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Left;
            row.Cells.Add(cell);
            //TenSanPham
            cell = new TableCell();
            cell.Height = 50;
            cell.Text = dr["PRODUCTNAME"].ToString();
            cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Left;
            row.Cells.Add(cell);
            //GiaSanPham
            cell = new TableCell();
            cell.Height = 50;
            cell.Text = dr["PRODUCTPRICE"].ToString().Trim();
            cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Left;
            row.Cells.Add(cell);
            tb.Rows.Add(row);
        }
        //- Tương tự bạn có bao nhiêu trường cần export thì bạn chèn bấy nhiêu cột.
        //
        Response.Clear();
        Response.Buffer = true;
        //excel
        string ex_ = "xls";
        Context.Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=" + name_ + "." + ex_);
        //    Context.Response.AddHeader("Content-Length", strpath.Length.ToString());
        Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel";
        Response.Charset = "UTF-8";
        this.EnableViewState = false;
        System.IO.StringWriter oStringWriter = new System.IO.StringWriter();
        System.Web.UI.HtmlTextWriter oHtmlTextWriter = new System.Web.UI.HtmlTextWriter(oStringWriter);
        tb.RenderControl(oHtmlTextWriter);
        Response.Write(oStringWriter.ToString());
        Response.End();

Cám ơn các bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn cảm thấy bài viết này hay và có ích thì hãy ấn +1 hoặc like để khích lệ tác giả bài viết nhé, và nếu được thì share cho bạn bè cùng đọc. Thanks ^o^

Bài viết liên quan


8/19/2012 12:33:08 PM
Bạn thiết kế một trang site tin tức đòi hỏi công việc cập nhật tin tức tự động một cách thường xuyên? Nhưng bạn không có đủ nhân lực và thời [....]
8/19/2012 10:27:00 AM
Với số lượng dữ liệu quá nhiều không thể hiện lên hết trong 1 trang thì việc phân trang là một công việc chắc chắn phải làm. Có rất nhiều cá [....]
6/7/2012 11:19:49 AM
Bạn sử dụng một iframe trong website để hiển thị nội dung (nội dung một website khác hoặc nội dung từ các file tài liệu, ....) nhưng bạn gặp [....]
5/21/2012 8:12:43 AM
Khi publish một website chạy trên internet thì sẽ phát sinh nhiều lỗi ngoài mong muốn. Một lỗi thường xuyên gặp nhất là lỗi 404 (Page not fo [....]
5/19/2012 12:29:57 PM
Khi các bạn thực hiện rewrite URL cho website, công việc cần thiết là làm thế nào để chuyển đổi được từ tiếng Việt có dấu sang không dấu. Ở [....]
4/30/2012 9:41:42 PM
Bạn thiết kế một website cho khách hàng, giao quyền admin cho khách hàng có thể cập nhật dữ liệu. Nhưng khi khách hàng upload hình ảnh sản p [....]
4/28/2012 9:29:43 AM
Gọi một hàm từ server side bằng javascript là một câu hỏi được rất nhiều bạn hỏi WEBXAULA với nhiều lý do muốn truy xuất dữ liệu, gọi sessio [....]
4/25/2012 1:20:42 PM
Lần trước WEBXAULA đã giới thiệu với các bạn cách chọn xoá nhiều dòng dữ liệu trên gridview. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu với các b [....]
4/23/2012 3:48:42 PM
Trong bài viết này, WEBXAULA sẽ giới thiệu tới các bạn cách tạo chức năng xoá cùng lúc nhiều dòng dữ liệu giống Yahoo Mail hoặc Google Mail
4/23/2012 3:15:48 PM
Trong bài viết trước, WEBXAULA đã giới thiệu với các bạn cách làm đồng hồ đếm ngược trong asp.net. Có nhiều bạn phản hồi hỏi mình cách làm c [....]
1 2
Doanh Nghiệp Tư Nhân TM DV TAHI TAKA
Văn phòng: G7, ấp Mỹ Hoà 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TPHCM
Điện thoại: (84-8) 6250 1751 - 0909.017.015
Email: contact@webxaula.com - ktwebpro@gmail.com
Website: www.webxaula.com