Tỷ lệ văn bản HTML có quan trọng trong SEO không?


Mỗi trang web đều có một số lượng mã phụ trợ nhất định và một số lượng văn bản thông thường nhất định trong giao diện người dùng. Nhưng Tỷ lệ văn bản HTML có quan trọng hay không?

bl

Tỷ lê văn bản HTML là gì?

Mỗi trang web đều có một số lượng mã phụ trợ nhất định và một số lượng văn bản thông thường nhất định trong giao diện người dùng. Tỷ lệ văn bản HTML là số lượng văn bản trên trang web so với mã HTML trên cùng một trang web.

Tỷ lệ lý tưởng cho văn bản HTML là gì?

Một tỷ lệ văn bản HTML tốt là  từ 25% đến 70%. Tỷ lệ phần trăm này đề cập đến tỷ lệ văn bản có thể nhìn thấy, trái với các phần tử HTML, thẻ hình ảnh và thông tin không hiển thị khác. Bạn có thể nhận thấy rằng nhiều trang web xếp hạng cao trong kết quả tìm kiếm có văn bản rõ ràng. Điều này đã trở nên đặc biệt rõ ràng kể từ khi các công cụ tìm kiếm, chẳng hạn như Google, phát hành bản cập nhật Panda đã đặt tầm quan trọng trên các trang web hướng nội dung.

Nó ảnh hưởng đến SEO như thế nào?

Tỷ lệ văn bản HTML không phải là yếu tố xếp hạng trực tiếp cho các công cụ tìm kiếm nhưng có nhiều yếu tố liên quan đến tỷ lệ chỉ ra thực tiễn SEO tốt nhất và do đó gián tiếp có thể dẫn đến thứ hạng tìm kiếm cao hơn.

Cách cải thiện tỷ lệ văn bản HTML

 • Được xây dựng cho mọi người: Các trang web có nội dung văn bản cao hơn để HTML có xu hướng dễ đọc hơn và dễ hiểu hơn đối với mọi người. Trang web được xây dựng cho người xem chứ không phải là công cụ tìm kiếm.

 • Trải nghiệm người dùng tốt hơn: Tỷ lệ văn bản và HTML cao hơn cho thấy trải nghiệm người dùng tốt hơn và trải nghiệm người dùng tốt hơn đã trở thành yếu tố xếp hạng tìm kiếm chính theo Google và các công cụ tìm kiếm khác.

 • Tốc độ tải trang tốt hơn: Ít mã HTML không cần thiết trong trang web của bạn, điều này làm tăng tốc độ tải của trang cho thấy trải nghiệm người dùng tốt hơn và một lần nữa là một yếu tố xếp hạng công cụ tìm kiếm đáng kể.

 • Lập chỉ mục trang tốt hơn: HTML sạch hơn và tỷ lệ văn bản thuần túy cao hơn giúp công cụ tìm kiếm thu thập thông tin và lập chỉ mục trang web dễ dàng hơn. Làm thế nào để bạn tạo một trang với một văn bản cao để tỷ lệ HTML?

Chìa khóa để tối ưu hóa trang web của bạn là xây dựng nó tập trung vào trải nghiệm người dùng. Thực hiện theo các mẹo sau để tối ưu hóa tỷ lệ văn bản của trang thành HTML và tăng trải nghiệm người dùng:

 • Kiểm tra xem mã HTML của bạn có hợp lệ không
 • Xoá mã HTML không cần thiết
 • Xoá các khoảng trắng lớn trong HTML
 • Tránh sử dụng nhiều tab
 • Xoá bỏ các comments trong mã HTML
 • Tránh sử dụng các bảng Table, chỉ sử dụng trong trường hợp thật sự cần thiết
 • Sử dụng CSS để tạo kiểu và định dạng
 • Thay đổi kích thước hình ảnh
 • Xóa mọi hình ảnh không cần thiết
 • Hạn chế sử dụng javascript và flash, chỉ sử dụng nếu cần.
 • Giữ kích thước trang của bạn dưới 300kb
 • Xóa tất cả văn bản ẩn nào không hiển thị với mọi người
 • Sử dụng liên kết nội bộ để giúp người dùng điều hướng trang web của bạn và đảm bảo liên kết của bạn vượt qua link juice
 • Trang của bạn phải luôn có một số văn bản thuần túy. Bao gồm văn bản dễ đọc với thông tin người dùng có chất lượng
Hỗ trợ trực tuyến