Reseller cloud hosting


Reseller cloud hosting

Reseller - A

5,028,000

  • 5GB dung lượng
  • Không giới hạn băng thông
  • Không giới hạn tên miền
  • Phí thanh toán hàng năm
Đăng ký

Reseller - B

7,068,000

  • 10GB dung lượng
  • Không giới hạn băng thông
  • Không giới hạn tên miền
  • Phí thanh toán hàng năm
Đăng ký

Reseller - C

10,068,000

  • 20GB dung lượng
  • Không giới hạn băng thông
  • Không giới hạn tên miền
  • Phí thanh toán hàng năm
Đăng ký

Reseller - D

15,120,000

  • 40GB dung lượng
  • Không giới hạn băng thông
  • Không giới hạn tên miền
  • Phí thanh toán hàng năm
Đăng ký
Hỗ trợ trực tuyến