Quy trình thiết kế


 

BƯỚC 1: THẢO LUẬN CHUNG

Đầu tiên chúng tôi sẽ xác định quy mô công việc, cũng như xác định rõ vai trò, trách nhiệm (chuẩn bị nội dung, hình ảnh thích hợp, tư vấn về vần đề hosting, tên miền, upload, bảo trì).

BƯỚC 2: PHÁC THẢO TỔNG THỂ.

WEBXAULA và khách hàng sẽ thảo luận về cấu trúc của website. Ở đây ta phải thống nhất về thiết kế. Thiết kế không phải chỉ là những gì được nhìn thấy mà bao gồm cả chức năng. Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách hàng lựa chọn các cách thức thiết kế độc đáo, phù hợp với loại hình kinh doanh của mình và chức năng dễ dàng sử dụng cho người dùng.

Chúng ta sẽ làm rõ. Điều gì là quan trọng nhất cho site, mục đích của site là gì, người xem là ai, điều gì không quan trọng, mỗi trang cần có gì. Tùy vào quy mô của website, WEBXAULA sẽ vẽ ra sitemap đưa cho khách hàng.

BƯỚC 3: CHUẨN BỊ KHUNG SƯỜN

Khung sườn ở đây là xương sống của website, tức là các chức năng, các liên kết, và nội dung các phần của trang web cuối cùng. Chúng tôi sẽ KHÔNG SỬ DỤNG HÌNH ẢNH trong phần này.

Với site quy mô nhỏ, phần này chúng tôi có thể vẽ tay, hoặc dùng Illustrator, Photoshop.

Với 1 site có quy mô tương đối lớn, phần này sẽ được thực hiện bằng HTML. Chúng tôi sẽ tối thiểu hóa việc dùng hình ảnh để khách hàng có thể click chuột thử nghiệm, đảm bảo rằng các trang web đều nằm đúng chỗ của nó. Tôi tạm gọi cái này cái này là HTML Prototype. Đây là minh họa để thống nhất về mặt chức năng trước khi tổ chức code, nếu giai đoạn này không thống nhất thì những thay đổi về sau sẽ rất mất thời gian. Giai đoạn này cũng giúp khách hàng, designer và programmer có cùng chung 1 cái nhìn tổng thể về website. NẾU vì quá gấp gáp ta bỏ qua giai đoạn này thì sau này có thể chúng ta sẽ phải trả giá ĐẮT.

 

BƯỚC 4: THIẾT LẬP NỘI DUNG.

Sau khi đã có Phác Thảo Tổng Thể và Khung Sườn, WEBXAULA và khách hàng ngồi lại với nhau để đặt kế hoạch cho nội dung - tôi nhấn mạnh là NỘI DUNG, tức là phần TEXT sẽ hiện thị ra, đây là phần rất mất thời gian, đặc biệt là cho khách hàng.

 

BƯỚC 5: BẮT ĐẦU THIẾT KẾ.

Lúc này WEBXAULA sẽ bắt đầu tiến hành thiết kế trang chủ và những trang con.

BƯỚC 6: KHÁCH HÀNG PHẢN HỒI.

Khi thiết kế cơ bản là xong, khách hàng kiểm tra xem thiết kế có đúng ý tưởng ban đầu chưa, và có thể đề nghị 1 số thay đổi.

BƯỚC 7: WEBXAULA THIẾT KẾ LẠI.

Chúng tôi sẽ thiết kế lại, chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng...

BƯỚC 8: KHÁCH HÀNG CHẤP NHẬN.

Khi khách hàng đồng ý với mẫu thiết kế sau cùng, WEBXAULA sẽ tiến hành thực hiện những phần chi tiết bên trong và khách hàng không được phép thay đổi mẫu thiết kế cũng như chỉnh sửa các mục đã thoả thuận.

Các bước 5-6-7: thiết kế-phản hồi-tái thiết kế sẽ lặp lại trong nhiều giai đoạn của dự án. Như vậy, bên cạnh việc chuẩn bị nội dung, khách hàng cũng có trách nhiệm liên tục xem xét và xác nhận thiết kế.

BƯỚC 9: THIẾT KẾ CHI TIẾT.

Sau khi khách hàng đồng ý với thiết kế cơ bản, bạn sẽ tiến hành thiết kế các trang con.

Với các site qua mô lớn, chúng tôi sẽ thiết kế cả những trang hướng dẫn và những trang thông báo lỗi cho quý khách hàng.

 

BƯỚC 10: ĐỒNG Ý.

Khách hàng xem lại thiết kế các trang 1 lần nữa và đồng ý lần cuối cùng.

BƯỚC 11: XÂY DỰNG NỘI DUNG HTML, CSS, JAVASCRIPT cần thiết.

Trong bước này, chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng website cho hoàn thiện với những yêu cầu và hình ảnh do khách hàng cung cấp.


BƯỚC 12: GIỚI THIỆU CHO KHÁCH HÀNG.

WEBXAULA và khách hàng sẽ thống nhất về giao diện.

 

BƯỚC 13: TEST SẢN PHẨM HOẶC GHÉP NỐI VỚI CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB (server side).

Đối với web tĩnh, đến bước này là coi như hoàn thiện sản phẩm, cần kiểm tra 1 lần nữa là có thể đưa lên server.

Đối với web động, chúng tôi sẽ cho chạy thử, kiểm tra lỗi và sửa lỗi (nếu có) cho đến khi khách hàng hoàn toàn đồng ý với website đã hoàn thiện

BƯỚC 14: ĐƯA WEBSITE VÀO HOẠT ĐỘNG

Sau khi quá trình ghép nối và kiểm thử thành công. Nếu như hợp đồng không bao gồm việc bảo trì và nâng cấp trang web, quá trình coi như hoàn tất.

Hỗ trợ trực tuyến