Giới thiệu ASP.NET CORE


ASP.NET Core là một platform mã nguồn mở, đa nền tảng, hiệu năng cao để xây dựng các ứng dụng hiện đại, dựa trên đám mây, kết nối Internet.

bl

Với ASP.NET CORE, bạn có thể:

 • Xây dựng các ứng dụng và dịch vụ web, ứng dụng IoT và phụ trợ trên thiết bị di động.
 • Sử dụng các công cụ phát triển trên Windows, macOS và Linux.
 • Triển khai ứng dụng lên đám mây
 • Chạy ứng dụng trên .NET Core hoặc .NET Framework.

Tại sao sử dụng ASP.NET Core?

Hàng triệu nhà phát triển đã sử dụng (và tiếp tục sử dụng) Asp.Net 4.x để tạo các ứng dụng web. ASP.NET Core là một bản thiết kế lại của ASP.NET 4.x, với những thay đổi kiến trúc tạo ra framework gọn gàng hơn.

ASP.NET Core cung cấp các lợi ích sau:

 • Một hướng thống nhất để xây dựng giao diện người dùng web và API web.
 • Tích hợp các framework hiện đại, phía client và phát triển workflow.
 • Hệ thống cấu hình dựa trên môi trường sẵn sàng cho đám mây.
 • Ứng dụng được xây dựng độc lập
 • Request HTTP nhẹ, hiệu suất cao
 • Khả năng lưu trữ trên IIS, Nginx, Apache, Docker, hoặc lưu trữ trong server của riêng bạn.
 • Phiên bản ứng dụng song song khi nhắm mục tiêu .NETCORE.
 • Công cụ giúp đơn giản hóa việc phát triển web hiện đại.
 • Khả năng xây dựng và chạy trên Windows, macOS và Linux.
 • Nguồn mở và tập trung vào cộng đồng.
Hỗ trợ trực tuyến